Trastorn de l'Espectre Autista

TERÀPIA INDIVIDUAL

Realitzem sessions individuals en els quals es treballen els objectius específics de cada nen.

Observem i identifiquem les necessitats del nen, i a partir d’aquí, fem una proposta d’intervenció, on s’especifica cada fita que volem aconseguir.

img-2
slider-free-06

SUPORT A LA LLAR

Treballem les necessitats a la llar per tal d’adaptar el treball i els objectius en el context de l’infant.

slider-free-06

MÈTODES

Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones amb TEA així com de les seves famílies mitjançant diferents mètodes globals i teràpies per millorar el desenvolupament de les habilitats de comunicació i sociabitizació.

DENVER

El mètode DENVER (ESDM) és un programa d’intervenció inicil per nns amb autisme d’entre 12 i 48 mesos.

PECS

Està pensat per aquelles persones amb dificultats comunicatives en l’intercanvi sociocomunicatiu amb altres persones.

TEACCH

És un mètode centrat en la persona amb autisme i en el desenvolupaemtn de les seves habilitats, interessos i necessitas.

INTEGRACIÓ SENSORIAL

Aquest mètode pretén ajudar a organitzat totes les sensacions que ens arriben.

ESTRATÈGIES VISUALS

Són moltes les estratègies visuals que es poden utlitzar per treballar amb persones amb Trastorn de l’Aspectre Autista.

SCERTS

És un model educatiu per treballar amb nens i nenes (apartir dels 5 anys) amb autisme i les seves famílies.

GRUPS HHSS

Realitzem grups en funció de l’edat per treballar i millorar les competències i habilitats socials. Donem eines per a que els nens i nens millorin la comunicació i relació amb els altres. Aprenem a identificar i gestionar les emocions, tenir un bon autoconcepte de nosaltres mateixos, desenvolupar l’autoestima, resoldre els conflictes i treballar en equip.

Amb els més petits fomentem el joc compartit amb els altres, respectar els torns i acceptar les decisions dels altres.

 

nens