Què fem

REEDUCACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

Les reeducacions psicopedagògiques són intervencions de caire psicopedagògic individual i personalitzat per treballar les dificultats que interfereixen en els aprenentatges. Aquestes dificultats poden ser en la lectoescriptura i comprensió lectora, en l’atenció, en el raonament matemàtic i/o càlcul i en l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi.

També oferim grups per treballar tècniques d’estudi i donar eines i recursos als nens per a que aprenguin a sintetitzar, resumir, raonar i adquireixin les habilitats necessàries per a un bon estudi.

GRUPS HHSS

Realitzem grups en funció de l’edat per treballar i millorar les competències i habilitats socials. Donem eines per a que els nens i nens millorin la comunicació i relació amb els altres. Aprenem a identificar i gestionar les emocions, tenir un bon autoconcepte de nosaltres mateixos, desenvolupar l’autoestima, resoldre els conflictes i treballar en equip.

Amb els més petits fomentem el joc compartit amb els altres, respectar els torns i acceptar les decisions dels altres.

ESTIMULACIÓ PRECOÇ 0-6 ANYS

Consisteix en una sèrie de tècniques per així desenvolupar les capacitats i habilitats de la primera infància.

Són tècniques educatives utilitzades des del naixement fins els 6 anys. Les cuals tenen la finalitat de corregir alteracions en el desenvolupament de l’infant, o bé compensar les capacitats.

L’objectiu principal és que l’infant pogui fer front les diferents etapes del desenvolupament de forma adequada i correcte dins les seves possibilitats.

GRUP DE SUPORT PER A PARES

Oferim als pares trobar-nos una vegada al mes per compartir experiències, emocions i sentiments.

L’objectiu d’aquest grup és oferir un espai als pares per a que puguin expressar i compartir allò que vulguin i donar-los suport per a que comprenguin què és el TEA i què comporta.

El grup està acompanyat d’un professional qui comprendrà i oferirà pautes en moments puntuals.

FORMACIÓ

COORDINACIÓ ESCOLES

Donat que treballem amb la població infanto-juvenil, ens coordinem amb les escoles ja que els infants passen moltes hores en l’entorn educatiu i és essencial poder compartir informació i assessorar als professionals que treballen amb els nens.

ASSESSORAMENT EN TRÀMITS

S’ofereix un servei extern per a les famílies que vulguin i/o necessitin assessorar-se respecte a tràmits i ajuts econòmics.
BEQUES NEE
LLEI DEPENDÈNCIA
AJUTS ECONÒMICS
GRAU DE DISCAPACITAT
INCAPACITACIÓ