Mètodes

Denver

El mètode DENVER (ESDM) és un programa d’intervenció inicil per nns amb autisme d’entre 12 i 48 mesos.

Aquest mètode inclou un programa intgral d’intervenció i de desenvolupament que marca uns objectius per assolir en momnts concrets i un seguit de pautes a seguir.

El mètode DENVER té unes característiques claus com:

img-totshisom-2

S’ha demostrat* que el mètode DENVER és eficaç i positiu quan s’implementa en en nens amb TEA (Trastorn de l’espectre autista) a partir dels 18 mesos amb diferents graus d’afectació i diferents estils d’aprenetatge.

*Assaig clínic publicat a la revista Pediatricsen el que es demostra que els nens que van rebre teràpia basada en el mètode DENVER durant 20h a la setmana durant 2 anys van presentar una millora significativa en les capacitats cognitives del llenguatge i la conducta adaptativa amb una menor sintomatología autista.

slider-free-07

Pecs

El mètode PECS està pensat per aquelles persones amb dificultats comunicatives en l’intercanvi sociocomunicatiu amb altres persones.

El sistema PECS es pot aplicar tant en adults com en nens que no es comuniquen o que no demostren voluntat de fer-ho. També és un bon mètode per aquelles perosnes que, tot i poder-se comunicar, no ho fan de manera eficient o efectiva com podríen ser persones que pateixen Transtorns Específics de Llenguatge , Síndrome de Down, Paràlisi cerebral, Síndorme Àngelman, Transtorns Generals del Desenvolupament o adults amb pèrdua de la capacitat comunicativa per ictus o Alzheimer.

El mètode PECS consegueix motivar i crear la voluntat comunicativa de la persona i també ajuda a organitzar la parla a aquells usuaris amb un vocabulari limitat que l¡utilitzen en un context incorrecte o sense una intenció comunicativa clara.

PECS està centrat en la interacció social sent un sistema molt estructurat que ajuda en el procés d’aprenetatge simplificant-lo per tal de fer-lo més accessible i assequible.

Teacch

El mètode TEACCH és un mètode centrat en la persona amb autisme i en el desenvolupaemtn de les seves habilitats, interessos i necessitas.

Aquest mètode pretén donar al nen un entorn en el que pugui ser indeendent , donant-li seguretat i tranquil·litat per poder desenvolupar-se.

TEACCH entén que les persones amb autisme dormem part d’un grup distintiu amb característiques similars però no necessàriament inferiors a la resta de la població i busca entendre millor la cultura que uneix a aquestespersones i a l’individu en concret.

Són vàries les investigacions que han demostrat que el sistema TEACCH facilita l’aprenentatge dels nens amb autisme mitjançnt teràpies molt visuals que fan que el nene sigui més autònom i no depengui tant de la persona adulta.

img-totshisom-3
img-totshisom-4

Integració sensorial

Aquest mètode pretén ajudar a organitzat totes les sensacions que ens arriben per tal que puguem quedar-nos amb aquelles que necessitem o ens són útils per tal de respondre correctament a les situacions que ens popguem trobar i al medi en el que vivim ((Ayres 1979, a Smith Myles et al 2000).

La majoria de la població rep unes determinades respostes (en forma de sentiment, emocio, pensament…) a la informació que el sistema nerviós central envia però les persones amb autisme generen respostes diferents.

Les persones amb TEA poden percebre el món i els estímuls de maner amolt diferent i això els pot provocar dificultats en la Integració sensorial.

Un cop evaluades les dificultats que la persona presenta i el grau d’afectació es pot començar a treballar amb les idees i les àrees que el propi mètode ens proporciona per poder acomodar i flexibilitzar la integraciño sensorial.

En el nostre centre treballem paral·lelament amb la nostra Terapeuta Ocupacional que és l’especialista en determinar en quines àrees es presenta dificultats i com s’ha d’intervenir.

Estratègies visuals

Són moltes les estratègies visuals que es poden utlitzar per treballar amb persones amb Trastorn de l’Aspectre Autista:

img-totshisom-5
manos-intro

SCERTS

És un model educatiu per treballar amb nens i nenes (apartir dels 5 anys) amb autisme i les seves famílies. Ens aporta directrius específiques de treball, amb la finalitat de treballar comportament i comunicació.

Aquest model es pot utilitzar amb nens i persones adultes, amb diferents habilitats, ja siguin verbals o no verbals. És pot fer ús des del moment del diagnóstic, i en tots els àmbits del seu dia a dia.