Què fem?

 • Acompanyaments

Entenem per acompanyaments tot allò que inclou situacions espontànies en el dia a dia de les persones, com podria ser anar a la perruqueria, al metge, portar papers al gestor, anar al supermercat, etc.

La gran importància de fer uns acompanyaments, en aquest aspecte, és que a l’inici segurament el suport haurà de ser total, però la finalitat és que amb un aprenentatge guiat l’usuari/a acabi realitzant, per si sol, les activitats en la seva totalitat amb el màxim d’autonomia possible.

Si es donés la situació d’un cas sever aquest espai d’acompanyament ja no seria simplement aprenentatge, sino independència pels pares, i així l’usuari podria arribar a veure el monitor/a o educador/a com a un amic que l’ajuda en el dia a dia, o que l’acompanya.

 • Suport a les tasques de la llar

Hauríem de tenir present totes aquelles activitats que es realitzen a casa:

 • Dutxar-se
 • Mantenir net en el nostre espai (habitació, WC, etc)
 • Roba: vestir-se, ordenar, higiene, etc
 • Cuina: desenvolupar-se correctament i amb seguretat per evitar possibles accidents domèstics
 • Alimentació: ajudar en dietes equilibrades, tenir un control dels impulsos de gana, etc
 • Temps lliure: saber ocupar-se dins la llar si no podem desplaçar-nos a l’exterior

 

 • Oci

Dins aquest camp inclourem des d’anar a prendre un refresc amb un company en l’horari diürn, fins a poder sortir de festa a la nit, anar a la platja, desplaçar-nos en fires i festes de la zona, anar el cinema, bolera, comprar roba o, simplement, passejar entre iguals sense la necessitat dels pares, els quals sembla que no però poden fer-nos sentir més controlats en el diàleg, control…

 • Assessorament directe

Punt molt important ja que no només ens centrem en usuaris/es sinó que també hem de pensar amb els cuidadors. Aquests no sempre tenen resposta a tot el que va sorgint al dia a dia. En moltes ocasions, uns es retiren de la vida laboral degut al gran requeriment d’atenció, energia física i psíquica que comporten. Llavors, per evitar tot això es donarien pautes de desconnexió, relaxació i, sobretot, de treball centrat en la persona/cuidador per evitar actuacions equívoques que generin més desgast del necessari.

 

 • Orientació en tràmits burocràtics

Tot el que suposa un moviment de papers, tràmits, jutjats, metges, ajuntaments… acostuma a generar un cert nerviosisme per la falta de coneixements que es té de tots el processos legals.

En la majoria dels casos es pateix aquest nerviosisme quan es volen tramitar incapacitacions, tutelacions, derivacions a llars externes. Així doncs, s’ofereix suport moral i guiatge en les tramitacions per agilitzar, no perdre temps i informar de possibles serveis.

 

 • Orientació en productes de suport, adaptacions i/o órtesis

No totes les adaptacions i productes de suport són útils per a totes les persones, segons les necessitats individuals i de l’entorn cal escollir l’adequat.

Un producte de suport mal utilitzat (utilitzat massa aviat o massa tard) pot ser un entrebanc en l’evolució de la persona. A més a més, cal tenir en compte, que cada producte de suport, adaptació o órtesis necessita un entrenament previ per a la seva utilització adequada. És per això que des d’aquest servei es vol oferir un assessorament i entrenament directe d’aquetes ajudes tècniques per tal que el seu funcionament sigui òptim, útil i positiu per a la persona.

 • Treball especialitzat i individualitzat amb persones amb diversitat funcional i gent gran

Ajudem als pares/mares, tutors/es i familiars dels usuaris a descansar de l’atenció diària que requereixen les persones amb diversitat funcional oferint pautes de treball per integrar a l’usuari, de forma autònoma, en la societat en la que viu. Ho fem potenciant-li les pròpies habilitats d’autonomia amb un treball d’estimulació física i psíquica.

Oferim un servei, dirigit a les famílies, amb la finalitat de cobrir totes les necessitats d’autogestió, autonomia, pautes de treball, inclusió social i, sobretot, suport emocional de l’usuari.

 

 • Sala multisensorial

 

 • Taller per a gent gran

 •  Movem el nostre cos: activitat en la que la finalitat és treballar el cos mitjançant el moviment de forma activa, així evitarem la pèrdua de moviment, dolor, passivitat… Tot es portarà a terme amb molta dinàmica interna i externa, amb música, aromes i tactes…
 • Activem la nostra ment: treball actiu de la ment mitjançant exercicis de memòria, de capacitat fotogràfica i activitat diària mitjançant les activitats del nostre dia a dia sense necessitat de grans complicacions ni exercicis rebuscats. Es treballarà la memòria a tres terminis.
 • Adaptem-nos a la modernitat: taller que té la finalitat d’ajudar a la gent gran a adaptar-se a les noves tecnologies amb un mínim de control. Es treballaria amb tabletes, pc, mòbils i radiocassets digitals.
 • Art i creativitat: es treballarà la motricitat fina, juntament amb la creació i l’expressió personal de cada persona, sobretot es vol donar aquell espai d’ajuda i suport a aquelles persones que volen crear i per si soles no poden.
 • Activem l’audició: taller musical adaptat a la gent gran treballant amb cançons de l’època, però també amb música actual. Així treballar aspectes més interns.

 

 • Altres serveis

 • Activitats extraescolars
 • Curs de contenció no lesiva per a professionals i per a familiars.
 • Xerrades
 • Canguratges puntuals
 • Casals d’estius, de Nadal i de Setmana Santa
 • Colònies